Κτηματομεσιτικές Υπηρεσίες

Κτηματομεσιτικές Υπηρεσίες

Αναλαμβάνοντας την προώθηση ενός ακινήτου για πώληση ή μίσθωση, ερευνούμε πρώτα την τοπική κτηματαγορά και στην συνέχεια προβαίνουμε στην εκτίμηση της εμπορικής ή της μισθωτικής του αξίας  αντίστοιχα. Αφού συμφωνηθεί το ύψος του τιμήματος (ή το ύψος του μισθώματος) με τον ιδιοκτήτη προωθούμε το ακίνητο στην αγορά με κάθε πρόσφορο μέσο (δημοσιεύσεις, πινακίδες, direct mail, προσωπικές επαφές, συνεργασίες με άλλα κτηματομεσιτικά γραφεία) έως την εξεύρεση του κατάλληλου υποψήφιου αγοραστού ή μισθωτού και την ‘’τελική’’  υπογραφή της σύμβασης.

Εκπροσώπηση Αγοραστών – Επενδυτών

Όπως κάθε εθνική ή τοπική κτηματαγορά, έτσι και η ελληνική έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες. Στο συγκεκριμένο περιβάλλον η εξεύρεση κατάλληλου ακινήτου προς αγορά για επένδυση ή εισόδημα (είτε πρόκειται για ιδιώτες είτε για επαγγελματίες επενδυτές) στηρίζεται στην καλή γνώση της αγοράς και στην κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών του κάθε ενδιαφερόμενου.