Από την είσοδο των εμπορικών κέντρων στην Ελληνική αγορά και Κυπριακή αγορά, η DTH έχει συνεργαστεί και συνεχίζει να συνεργάζεται με τα περισσότερα από αυτά.