Διαπραγματευτικές Υπηρεσίες

Διαπραγματευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Σε μια αγορά η οποία διαρκώς εξελίσσεται και μεταβάλλεται οι συμβουλευτικές και διαπραγματευτικές υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουμε έχουν ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα. Οι μεν πρώτες προς αποφυγή λανθασμένων επιλογών ή άστοχων επενδύσεων εν γένει, οι δε δεύτερες για να εξορθολογήσουμε  ‘’ενεργές’’ συμβάσεις (όπως πχ οι μισθώσεις) οι οποίες με την πάροδο των ετών και την γρήγορη αλλαγή των δεδομένων ενδεχομένως να μην είναι ακόλουθες με τις κρατούσες συνθήκες τις αγοράς (επαναδιαπραγματεύσεις μισθώσεων και εξειδικευμένες διαπραγματεύσεις).