Ανάπτυξη Εμπορικών κέντρων

Από την "είσοδο" των εμπορικών κέντρων στην Ελληνική αγορά το 2005, η DTH έχει συνεργασθεί και συνεχίζει να συνεργάζεται με τα περισσότερα από αυτά, Αthens Metro Mall, The Mall Athens, Golden Hall, Athens Heart, Mediterranean Cosmos, Pantheon Plaza, Skopje City Mall, The Mall of Cyprus, Kings Avenue Mall, Athienitis Group Nicosia Mall - (υπό κατασκευή).

Αντιπροσωπευτικό όμως δείγμα είναι το Athens Metro Mall, το οποίο η DTH, σε συνεργασία με την Savills, ανέλαβε να το μισθώσει καθ΄ ολοκληρία από την κατασκευή του.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η DTH είναι η πλέον ειδικευμένη εταιρία στα Εμπορικά Κέντρα, με τεχνογνωσία η οποία της επιτρέπει να ασχοληθεί από τον σχεδιασμό έως και την ολοκλήρωση των μισθώσεων ενός εμπορικού κέντρου.