Ανάπτυξη Εμπορικών Αλυσίδων

Η συμβολή της DTH στον τομέα αυτό ξεκινάει από την ανάλυση και την κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της εξειδικευμένης δραστηριότητας του πελάτη, βάση των οποίων γίνεται ο στρατηγικός σχεδιασμός αρχικά και στην συνέχεια η έρευνα αγοράς.

Η DTH είναι ίσως η πιο εξειδικευμένη εταιρεία στον τομέα αυτό, οργανωμένη και με δίκτυο κατά τόπους συνεργατών και με αυτόνομη δυναμική έρευνας ‘’door to door’’ στις περιοχές ενδιαφέροντος των πελατών μας. Σε περίπτωση αποκλειστικής ανάθεσης μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.

Από την έρευνα αγοράς προκύπτουν οι πιθανές θέσεις οι οποίες πληρούν ή πλησιάζουν τα συγκεκριμένα κριτήρια, επιλέγονται οι επικρατέστερες και ακολουθούν οι διαπραγματεύσεις έως την ‘’τελική’’ υπογραφή της σύμβασης.